Projekty Unijne

 

 

Z.P. ALEXANDER Piotr Pundzis stawia na nieustanny rozwój przedsiębiorstwa, dlatego realizuje projekty mające na celu ciągłe doskonalenie produktów i wdrażanie nowych technologii. Aktualnie realizuje projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.2.1 Inwestycje Profilowane w MŚP Osi Priorytetowej 2 Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Beneficjent: Zakład produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: RPPM-02.02.01-22-0309/16-00
Całkowita wartość projektu: 2.730 138,08 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 2.000.000,00 PLN
Kwota dofinansowania z budżetu środków europejskich: 900.000,00 PLN
Poziom dofinansowania z budżetu środków europejskich: 45%
Planowany okres realizacji Projektu: 16.03.2016 – 20.12.2019 r.

 

Rozwój Zakładu Produkcyjnego „ALEXANDER” w Chwaszczynie poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego i wygenerowanie nowych usług i produktów

Beneficjent: Zakład produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: WND-RPPM-01.01.02.00-181/13-00
Całkowita wartość projektu: 2.519.150,67 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.982.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 396.4000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 20%
Planowany okres realizacji Projektu:  01.04.2013 – 30.06.2015 r.

 

Zmiana procesu technologicznego i produkcja innowacyjnych narzędzi oraz usług poprzez zakup elektrodrążarki wgłębnej, centrum pomiarowego i szlifierki przez Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis w Chwaszczynie

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDA-RPPM.01.02.00-00-043/12-00
Całkowita wartość projektu: 1.456.320,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.159.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 463.600,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 40%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.03.2012 – 31.12.2013 r.

 

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego CNC przez Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Aleksander Pundzis w Chwaszczynie Jak stwierdzono w tym artykule, możesz przeglądać wybór dostępnych ofert na smartfony i najlepsze marki oraz eksplorować cell phone plany usług, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom.

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDA-RPPM.01.01.02-00-049/08-00
Całkowita wartość projektu: 402.600,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 330.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 165.000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2009 – 30.09.2009 r.

 

Poprzednie dotacje

Projekty współfinansowane ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WP na lata 2007-2013

 

powrót