+48 58 351 14 90 Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

Projekty Unijne

Rozwój zakładu produkcyjnego

Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach RPO WP na lata 2007-2013

 

    

Rozwój Zakładu Produkcyjnego „ALEXANDER” w Chwaszczynie poprzez unowocześnienie składników majątku trwałego i wygenerowanie nowych usług i produktów

Beneficjent: Zakład produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: WND-RPPM-01.01.02.00-181/13-00
Całkowita wartość projektu: 2.519.150,67 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.982.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 396.4000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 20%
Planowany okres realizacji Projektu:  01.04.2013 – 30.06.2015 r.

 

Kolejnym etapem jest unowocześnienie składników majątku trwałego realizowane przez zakup napawarki laserowej, maszyny sztancującej do kart, wtryskarek do tworzyw sztucznych i innych urządzeń wspomagających.

Innowacyjne technologie są środkami do realizacji wykonania pięciu nowych serii zabawek i gier. Dodatkowo wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy w regionie Pomorskim.

Zmiana procesu technologicznego i produkcja innowacyjnych narzędzi oraz usług poprzez zakup elektrodrążarki wgłębnej, centrum pomiarowego i szlifierki przez Zakład Produkcyjny "ALEXANDER" Piotr Pundzis w Chwaszczynie

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDA-RPPM.01.02.00-00-043/12-00
Całkowita wartość projektu: 1.456.320,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 1.159.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 463.600,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 40%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.03.2012 – 31.12.2013 r.

Zmiana procesu produkcyjnego poprzez zakup nowoczesnego centrum obróbczego CNC przez Zakład Produkcyjny "ALEXANDER" Aleksander Pundzis w Chwaszczynie

Beneficjent: Zakład Produkcyjny „ALEXANDER” Piotr Pundzis
Nr umowy: UDA-RPPM.01.01.02-00-049/08-00
Całkowita wartość projektu: 402.600,00 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne: 330.000,00 PLN
Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 165.000,00 PLN
Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 50%
Planowany okres realizacji Projektu: 01.01.2009 – 30.09.2009 r.

Ciągłe doskonalenie i rozwój jest priorytetem naszej firmy. Uzyskaliśmy 2 dotacje. Celem pierwszego przedsięwzięcia było wprowadzenie na rynek wysokiej jakości produktów i usług oraz zwiększenie mocy produkcyjnych przy uzyskaniu efektu oszczędności w zużyciu energii poprzez zakup centrum obróbczego CNC V3- firmy HASS. Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa było wdrożenie nowoczesnych technologii. Zakup innowacyjnych maszy tj. Elektrodrążarka wgłębna AG 80L firmy Sodick. Centrum pomiarowe Crysta Plus M 7106 firmy Mitutoyo oraz nowoczesna szlifierka SPD40 firmy Jotes pozwolił na wprowadzenie na rynek  udoskonalonych i innowacyjnych usług i wyrobów tj. formy wtryskowe, oprzyrządowanie techniczne, mikro precyzyjne przyrządy naukowo badawcze, nano precyzyjne części narzędzi i przyrządy, wykrojniki i tłoczniki, itp.

Dodatkowo wzrost zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa pozwolił na stworzenie nowych miejsc pracy w regionie Pomorskim.

Więcej informacji o działaniach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego znajdzie Państwo na stronach:

 

  

powrót